Vårt samhällsengagemang

Länsförsäkringar Halland är ett kundägt bolag som investerar vår vinst i dig, i skadeförebyggande arbete och i halländska föreningar. Som kund hos oss är du med andra ord med och bygger regionen: fritidsaktiviteterna, jämlikheten och kulturen. Och allt annat som gör Halland lite tryggare.

Vi tycker om att engagera oss i samhället

På Länsförsäkringar Halland vill vi bidra till ett tryggt Halland där det sker så få brott, skador och olyckor som möjligt. Därför engagerar vi oss i halländska projekt och föreningar som:

– Bidrar till en trygg och hälsosam fritid (FN:s globala mål nr 3)

– Bidrar till trygghet för alla (FN:s globala mål nr 10)

– Bidrar till trygga städer och landsbygd (FN:s globala mål nr 11)

Stöttade 110 halländska föreningar

2019 engagerade vi oss i 110 halländska föreningar. Många av dem är idrottsföreningar som inte bara bidrar till en bättre hälsa för barn och ungdomar utan även med erbjuder gemenskap och trygga vuxenförebilder. Genom att stötta föreningslivet är vi övertygade om att vi bidrar till vår vision om ett tryggt och skadefritt Halland.

Ökar tryggheten & förebygger skador

Utöver stöttning av föreningslivet är vi engagerade i en rad projekt som i första hand syftar till att öka tryggheten och förebygga skador.

Här kommer några exempel:

– BRANDSUPERHJÄLTAR – tillsammans med bostadsbolag och räddningstjänst har vi startat upp projektet Brandsuperhjältar som syftar till att utbilda barn mellan 4 och 10 år i brandsäkerhet i hemmet. Inom projektet har vi timanställt två flerspråkiga ungdomar som vi kallar ”Brandambassadörer”. All information om projektet finns tillgänglig på arabiska, somali och svenska.

– GRANNSAMVERKAN – tillsammans med polis, kommuner och räddningstjänst arbetar vi för att minska brottsligheten och öka tryggheten via grannsamverkansgrupper runt om i Halland.

https://samverkanmotbrott.se/

– SÄKER SOMMAR – tillsammans med Livräddarna och Hallands Skolidrottsförbund bjuder vi in femteklassare runt om i länet till en dag med fokus på solvett, badvett och båtvett. Vi testar barnens simkunnighet och lär dem grunderna i livräddning.

https://www.lansforsakringar.se/halland/privat/om-oss/hallbarhet–forskning/samhallsengagemang/saker-sommar/