Medarbetare och arbetsgivare

Våra 170 medarbetare är bolagets viktigaste resurs. Med sina olika specialist- och yrkeskompetenser är de helt avgörande för att driva och utveckla verksamheten.

En värdestyrd arbetsplats

– Hur medarbetarna ska uppfattas av våra kunder bygger vi på våra värderingar: Halländska – Hållbara – Hängivna. De innebär i korthet att vi alltid finns nära våra kunder, vi engagerar oss i samhället, är hållbara över tid och bryr oss på riktigt.

Våra värderingar sammanfattar det vi vill stå för på Länsförsäkringar Halland – det vi tycker är rätt, gott och eftersträvansvärt. Värderingarna hjälper oss att fatta beslut i vardagen och särskiljer oss från våra konkurrenter.

En hälsosam arbetsplats

Uppföljning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön görs regelbundet i syfte att motverka stress och arbetsbelastning – allt i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4.

Chefer och arbetsmiljöombud utbildas kontinuerligt i hur de ska bidra till en hälsosam arbetsplats. Som ett komplement till de årliga medarbetarsamtalen följs medarbetarens arbetssituation och resultat även upp via månatliga individuella avstämningar.

Peppen
Under 2019 påbörjades satsningen för ett Hållbart arbetsliv där vårt hälsoteam jobbat aktivt med att utbilda, involvera och aktivera alla medarbetare. Med satsningen vill vi öka medarbetarnas välmående, såväl fysiskt som psykiskt både på kort och- lång sikt.

Som ett led i arbetet för ett Hållbart arbetsliv lanserades i början av året applikationen Peppen. Majoriteten av medarbetarna är delaktiva och aktiverar sig regelbundet i någon av de aktiviteter som ingår i appen. Aktiviteterna syftar både till fysisk- och psykisk hälsa. Medarbetarnas registrerade aktiviteter i appen har under året varit ett delmål i bolagets målrelaterade ersättning.

Luren
Under andra halvan av året kompletterades Peppen med den webbaserade tjänsten Luren. Luren syftar främst till ett ökat psykiskt välmående och avsnitten handlar om bland annat stresshantering och avslappning.

En attraktiv arbetsgivare

Att inte kunna rekrytera utgör en stor risk för verksamheten. Varje år mäter vi och följer bolagets attraktivitet och medarbetarenas lojalitet genom frågan ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera Länsförsäkringar Halland som arbetsplats till en vän” (eNPS, employee Net Promoter Score). Resultat 2018: 53 (branschsnitt: 11).

Under 2019 rekryterade vi 39 nya kompetenser.

Rekrytering 2019
Mångfald, kompetensutveckling, god arbetsmiljö och trivsel på arbetsplatsen bedöms som viktiga faktorer för att vara en attraktiv arbetsgivare. Under 2019 rekryterade vi 39 nya kompetenser till Länsförsäkringar Halland, bland annat Förändringsledare, Business Intelligence-utvecklare och Kvalitets- & Kontrollansvarig. Vi är mycket glada över att se att många kvalificerade sökande tilltalas av vårt arbetsgivarerbjudande.

Topp 20 mest attraktiva arbetsgivare.

Arbetsgivarundersökning
När Randstad Employer Brand Research listar attraktiviteten bland Sveriges 150 största privata företag hamnar Länsförsäkringar på 13:e plats. Undersökningen visade även att trevlig arbetsmiljö, intressanta arbetsuppgifter och balans mellan jobb och fritid är vad anställda i Sverige i första hand efterfrågar.