Ett kundägt bolag

Som kund är du delägare

Länsförsäkringar Halland är ett kundägt bolag. Det betyder att det är våra kunder som äger oss. Det betyder också att vi delar ut återbäring när bolaget gör goda resultat.

Fullmäktige

Genom fullmäktige har våra kunder möjlighet att påverka bolagets framtid. Fullmäktigeförsamlingen är det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar Halland. Den består av 61 ledarmöter. Vartannat år genomförs val till fullmäktige för hälften av platserna där kunder väljs in som representanter i bolaget.

Se eller ladda ner namnlista på fullmäktige här

Sveriges mest nöjda kunder

Ambitionen är att våra kunder – tillika ägare – alltid ska vara branschens mest nöjda. SKI:s undersökning 2019 visar att Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda kunder i hela sju kategorier. Men bra kan alltid bli bättre och vi siktar på ännu nöjdare kunder nästa år. Fram till dess – stort tack för förtroendet!