Detta är Länsförsäkringar Halland

Länsförsäkringar har varit hallänningarnas försäkringsbolag sedan 1889. Verksamheten föddes ur behovet att försäkra sig mot bränder. Sedan dess har vi utvecklats och kan idag inte bara erbjuda sakförsäkringar, utan även liv- och pensionsförsäkringar, banktjänster, fastighetsförmedling och saneringstjänster genom vårt skadedjursbolag.

Ingår i Länsförsäkringsgruppen

Länsförsäkringar Halland är ett av 23 lokala och självständiga bolag som ingår i Länsförsäkringsgruppen. Det ger det stora bolagets finansiella muskler och det lilla bolagets närhet.

Läs mer om samverkan som stärker Länsförsäkringar Halland.

Det lokala bolaget nära dig

Vi som jobbar på Länsförsäkringar Halland bor där du bor, handlar i samma affärer, läser troligen samma tidningar och har samma väder som du. Vi hävdar att de som finns nära dig har lättare att engagera sig, förstå och hjälpa, än de som befinner sig långt borta. Med kontor över hela Halland – i Laholm, Halmstad, Hylte, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka – är vi alltid nära och tillgängliga för våra kunder.

Vision

Vår vision berättar för oss varför vi finns till och vart vi ska färdas tillsammans. Den ger oss kraft och mod att alltid vilja gå steget längre.

Värderingar

Våra värderingar sammanfattar det vi vill stå för på Länsförsäkringar Halland – det vi tycker är rätt, gott och eftersträvansvärt. De kan liknas vid våra personlighetsdrag, det vill säga sättet vi levererar våra tjänster på. Värderingarna hjälper oss att fatta beslut i vardagen och särskiljer oss från våra konkurrenter:

HALLÄNDSKA Vi är ett självständigt bolag som bara finns i Halland, ingen annanstans. Våra kunder finns enbart i Halland. Och vi som jobbar här, bor granne med många av dem. Det som är bra för hallänningarna är bra för Länsförsäkringar Halland.

HÅLLBARA Vi tar ansvar för hur vår verksamhet påverkar oss själva, våra kunder och vår omvärld. Vi är en aktiv aktör i den lokala debatten och delar med oss av våra kunskaper för att trygga hallänningarnas vardag.

HÄNGIVNA Vi är stolta över det vi gör och vi är stolta över att vara ägda av våra halländska kunder. Det gör oss än mer engagerande och ansvarstagande. Vi bryr oss på riktigt och är hängivna vår uppgift att hjälpa våra kunder att nå sina mål.

 

Vi finns här för hallänningarna. Och vi bryr oss. På riktigt.

Organisation