Hållbarhet hos Länsförsäkringar Halland

Länsförsäkringar Hallands hållbarhetsarbete ska vara en naturlig del i verksamheten. En tydlig hållbarhetspolicy och -verksamhetsplan visar oss vägen, och en av våra tre värderingar  – Halländska, Hållbara, Hängivna – är vikt till hållbarhet. Förutsättningarna att lyckas är med andra ord goda.

Här kan du läsa och/eller ladda ner hållbarhetsredovisningen för 2019 som PDF

Hållbarhetspolicy

Verksamhetsplan

Under 2019 har vi lagt stort fokus på att implementera och lära känna verksamhetsplanen för hållbarhetsarbetet. I planen beskriver vi vilka hållbarhetsaspekter vi vill fokusera på långsiktigt och hur vi ska jobba med dessa. Planen bygger på FN:s globala mål för en hållbar utveckling och vi har valt ut fyra av målen som vi vill fokusera extra mycket på. Naturligtvis kommer vi även att göra nedstamp i övriga mål men nedanstående mål är de vi kommer att utgå ifrån.

Året som gick

Axplock av våra aktiviteter under året kopplat till våra fokusområden: