Ordförande har ordet

Karin Starrin, du är ordförande i Länsförsäkringar Hallands styrelse sedan 14 år tillbaka. Vad har varit den gemensamma nämnaren i bolagets utveckling under de här åren?

Vi har alltid haft ett starkt fokus på nöjda kunder, vilket känns både stimulerande och självklart i och med att vi är ett kundägt bolag.

Vi har alltid haft ett starkt fokus på nöjda kunder.

Bolaget har fem strategiska fokusområden de kommande åren. Ett av dem är ”Ekonomiskt ansvar & Ekonomisk långsiktighet”. Varför är det ett fokusområde?

Som kundägt bolag är det oerhört centralt att vi har ordning på våra finanser. Det är kundernas pengar vi hanterar och då är det oerhört viktigt att vi har ett långsiktigt ansvarstagande i allt vi gör.

Vi måste också vara förberedda på oförutsedda händelser och då ha en ekonomi som klara detta.

 

Hur säkerställer vi vår långsiktighet och hur kan vi göra skillnad via vår kapitalförvaltning?

Det är oerhört viktigt att vi inte har ett spekulativt syfte eller att vi drivs av en aktiekurs. Istället ska vi vara långsiktiga och hållbara i enlighet med våra värderingar: halländska, hållbara och hängivna.

Vi måste veta hur vi placerar vårt kapital och väga in långsiktigheten. Vi tar ansvar med hjälp av tålamod och ser kanske inte den snabbaste avkastningen utan snarare en långsiktig, varaktig och hållbar sådan.

 

Ett annat strategiskt fokusområde är ”Engagemang i det lokala samhället”. Hur kommer det sig?

Det är precis det här som är vår drivkraft. Vi är ett lokalt, halländskt företag som verkar och finns i Halland. Detta ger oss både muskler och styrka att kunna engagera oss i det lokala samhället. Allt för att bidra till vår vision om ett tryggt och skadefritt Halland.

Vi finns i den halländska myllan och vi vill verkligen vara med och bidra till vår vision om ett tryggt och skadefritt Halland.

Vad ska vårt samhällsengagemang bidra till?

Vi kan och vill stötta och engagera oss i samhällsprojekt och föreningar som bidrar till vår vision om ett tryggt och skadefritt Halland.

Vi kopplar vårt samhällsengagemang till FN:s globala miljömål och samlar det under tre rubriker: Trygg och hälsosam fritid (FN:s globala mål no. 3), Trygghet för alla (FN:s globala mål no. 10), samt Trygga städer och landsbygd (FN:s globala mål no. 11).

 

Att vara lokalt närvarande med drygt 170 medarbetare och sex kontor är ett av Länsförsäkringar Hallands allra starkaste kännetecken. Hur får vi med oss den lokala känslan in i den digitala världen?

Det är så oerhört viktigt att vi finns i våra sex kommuner med våra sex lokala kontor. Detta är något vi prioriterar hela tiden.

Sedan måste vi samtidigt hänga med i den digitala utvecklingen och verkligen göra det enkelt för våra kunder. Det är kunderna som bestämmer hur och på vilket sätt de vill möta oss. Ibland vill man ha ett fysiskt möte där vi bestämmer tid på ett kontor, ibland vill man använda de digitala möjligheterna som erbjuds.

 

 

Av allt vi talat om nu, vad ser du som viktigast för Länsförsäkringar Halland under 2020?

Jag tycker att det är fortsatt lika angeläget att hela tiden jobba utifrån att ha nöjda kunder. Det är kunden i fokus som gäller.

Utmaningen ligger i hur vi når fram till nya kunder. Halland är ett län som växer så det knakar- hur når vi de nya hallänningarna? Kanske är det människor med annan bakgrund som också behöver tryggheten inom bank och försäkring. Det är en av de viktigaste utmaningarna under 2020.

Karin Starrin,
Ordförande i Länsförsäkringar Halland