Styrelse

Från vänster i toppbild:

Kristin Oretorp. Född: 1975, verksamhetsledare, Halmstad.
Mandattid utgår: 2019

Jörgen Rydhmer. Född: 1954, egenföretagare, Uppsala.
Mandattid utgår: 2019

Karin Åkesson. Född: 1963, kontorschef, Långaryd.
Mandattid utgår: 2020

Jan-Olof Arnäs. Född: 1945, direktör, Kungsbacka.
Mandattid utgår: 2019

Christian Bille. Född: 1962, verkställande direktör.

Karin Starrin. Född: 1947, styrelsens ordförande, t. landshövding och generaldirektör, Heberg.
Mandattid utgår: 2020

Jörgen Träff. Född: 1971, privatrådgivare och personalrepresentant i styrelsen.

Henrik Tingstorp. Född: 1977, vice vd, Varberg.
Mandattid utgår: 2021

Linda Pettersson. Född: 1973, klagomålsansvarig och personalrepresentant i styrelsen.

Johan Hörberg. Född: 1969, direktör, Halmstad.
Mandattid utgår: 2021

Mikael Elström. Född: 1968, styrelsens vice ordförande, lantbrukare, Laholm.
Mandattid utgår: 2020

Fullmäktige

Bolagsstyrningsrapport