VD har ordet

2019 är året då Länsförsäkringar Halland fyllde 130 år. Det är få företag som har en sådan lång historia och dessutom ambitionen att växa och leva kvar minst lika länge till.

– Det känns helt fantastiskt, säger vd Chistian Bille. Att vara en pigg och ambitiös 130-åring är få förunnat, men för att förbli det måste vi fortsätta att växa och ta marknadsandelar – precis som vi har gjort under 2019.

– Många i vår bransch fokuserar på minskade kostnader. Även vi ska självklart vara kostnadseffektiva men den primära ambitionen är att fortsätta växa!

Rustat för tillväxt

För att bli framgångsrika även i framtiden har bolaget under 2019 sett över verksamheten.

– Vi har rustat ordentligt för tillväxt under året och har nu en organisation som är framtidssäkrad, konstaterar Christian. Bland annat har vi rekryterat en hel del nya förmågor och kompetenser som kommer att bidra till vår tillväxtresa.

– Framtidssäkringen handlar även om att vi på bästa sätt kan hantera den transformation som sker i vår bransch – en transformation som för oss bland annat innebär att vi måste kunna kombinera vår lokala och nära känsla även i den digitala världen. Våra kunder ska alltid känna sig välkomna in på ett av våra kontor, samtidigt som vi självklart också vill att våra digitala tjänster är konkurrenskraftiga.

Vi har rustat ordentligt för tillväxt under 2019.

SKI-utmärkelser i sju kategorier

Ett bevis på att Länsförsäkringar gör saker rätt är så klart alla utmärkelser.

– Tittar vi på 2019 vann vi i hela sju kategorier hos SKI (Svensk Kvalitetsindex), berättar Christian. Det är fantastiskt och något som medarbetarna och jag är väldigt stolta över.

– Då SKI-undersökningen är nationell gjorde vi även en lokal undersökning för att se hur det ser ut specifikt i Halland. Vi kan då konstatera att Länsförsäkringar Halland på ett väldigt bra sätt bidrar till de goda värden vi har i SKI – ett starkt kvitto på att våra kunder i Halland verkligen gillar det vi gör!

Årets kompetensföretag

En nyckelfaktor för att bli framgångsrik och fortsätta vara framgångsrik är kompetenta medarbetare.

– Vi måste på ett bra sätt investera i kompetens, så att våra medarbetare kan möta kunderna på det sätt som kunden förväntar sig, säger Christian.

– Redan idag lägger vi en hel del arbete på kompetensutveckling. Därför kändes det extra bra när vi i höstas blev utsedda till ”Årets Kompetensföretag” på näringslivsgalan i Halmstad.

Att kunna lämna 130 miljoner i återbäring känns helt fantastiskt!

130 miljoner i återbäring

Under 2019 lämnade Länsförsäkringar Halland 130 miljoner kronor i återbäring.

– Självklart är det glädjande att kunna lämna så mycket pengar i återbäring, säger Christian. Återbäringen är ju det yttersta beviset på att vi är kundägda. När vi har fyllt alla mål och ambitioner ska vi inte samla pengar på hög, då ska de självklart tillbaka till våra kunder!

– Att vi har kunnat lämna återbäring på 130 miljoner känns helt fantastiskt!

Christian Bille,
Verkställande direktör